Tri ďalšie jedinečnosti prírodného turizmu – Špania Dolina (stredné Slovensko)

V bývalej baníckej dedinke, v Španej Doline, 7 km od Banskej Bystrice, pribudli od 2. októbra 2021 tri nové pozoruhodné turistické jedinečnosti, ktoré smelo môžeme zaradiť k prírodnému a udržateľnému turizmu. Prvou z nich sú....viac TU.

https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/starostlivost-o-krajinu/prirodny-turizmus-udrzatelny-cr/priklady-dobrej-praxe-sr/

.

Podobné články