Rozkvitnime pre včely - opeľovače

Príroda predstavuje životné prostredie pre organizmy, pre nás je miestom pre rôzne aktivity, ale čo je najdôležitejšie, poskytuje nám potravu. Z prírody by sme nemohli získať ovocie, zeleninu, či ostatné zložky potravy, keby neexistovali opeľovače. 

Z Environmentálneho fondu na rok 2023 sme v rámci Zeleného vzdelávacieho fondu získali dotáciu vo forme finančných prostriedkov v sume takmer 7.600€ na realizáciu projektu ROZKVITNIME PRE VČELY.

Jednu z aktivít projektu sme zrealizovali v spolupráci so Základnou školou Kláry Jarunkovej v Podbrezovej. Naši žiaci, ktorí pracujú v environmentálnom krúžku, sa na jeden deň stali učiteľmi. Pre žiakov zo základnej školy si pripravili materiály a aktivity,  ktoré sa venovali významu prírody, predovšetkým opeľovačom, hlavne včelám. Efektívnosť takéhoto rovesníckeho vzdelávania sa ukázala na strane mladších žiakov, ktorí prijímali poznatky s väčšou zanietenosťou, otvorenosťou a všetky aktivity počas dňa sa im páčili, a tiež na strane starších žiakov - žiackych lektorov, ktorí sa museli pripraviť po odbornej stránke, natrénovať mnohé zručnosti a svoje aktivity realizovať pútavým spôsobom. Mladším žiakom sa páčili hlavne pohybové hry na včielky, kedy zbierali peľ z rôznych kvietkov a prinášali ich do včelích buniek. Radosť mali aj pri tvorbe vlastných včielok a 3D lúk.

Seneca povedal: „Keď ľudia vyučujú, sami sa učia.“  Ďakujeme žiakom I.A a II.A triedy, ktorí s nami ochotne a aktívne spolupracovali, učiteľom a vedeniu základnej školy, ktorí našim žiakom umožnili vyskúšať si, aké je to učiť sa učením.

 

Podobné články