HYPERICUM 2020 a environmentálny workshop pre pedagógov v SEV Dropie

Pozývame vás na súťaž Hypericum, ktorá sa uskutoční 20.10.2020 v SEV Dropie, Zemianska Olča. Súťaž je určená pre 2.stupeň základných škôl a témou tohto ročníka sú Klimatické zmeny a strata biodiverzity.

Súťaži bude predchádzať environmentálny workshop pre pedagógov EV, biológie, prírodovedy a iných prírodných vied, odborníkov a pracovníkov v oblasti EV "Ako sa to robiť dá!", ktorý sa uskutoční 18.9. 2020 v SEV Dropie, Zemianska Olča.

Workshop sa bude týkať hlavne praktických aktivít a noviniek v oblasti EV a zároveň bude „inštruktážou“ k súťaži Hypericum 2020.

Budete mať možnosť podrobne sa oboznámiť s podmienkami a pravidlami tohtoročnej súťaže, a niektoré nápady a zaujímavosti si aj prakticky vyskúšať v rámci kreatívnych pracovných skupín.

Workshop sa organizuje v rámci Národného projektu Informačné aktivity v oblasti ochrany prírody a krajiny.

Pre ďalšie informácie kontaktujte SEV Dropie na: lilla.szaboova@sazp.sk; alebo: sev-dropie@sazp.sk

Podobné články