AKO na zmenu klímy nám prezradili učitelia v Tvorivom pedagógovi

V čase meniacej sa klímy a nedostatku energie je potrebné zmeniť štýl a zamerať vzdelávanie na praktickú prípravu, logické či kritické myslenie. Zvyšujú sa nároky na integrovanie tejto komplexnej témy do praktickej výuky a my sme chceli povzbudiť učiteľov práve k týmto krokom.

V rámci dlhoročnej umeleckej súťaže Zelený svet sme dali po druhýkrát priestor práve učiteľom, aby využili svoje nápady a pokúsili sa vytvoriť pracovný alebo metodický list na tému ZMENA KLÍMY a zamerať sa na príčiny, dôsledky, dopady a samotné riešenia.  List mohol byť vo forme aktivít, grafického spracovania, vo forme kvízu, príbehu, rozprávky. Súťaže sa mohli zúčastniť učitelia materských, základných (prvý/druhý stupeň) a stredných škôl.

Do Tvorivého pedagóga bolo prihlásených 65 príspevkov, ktoré hodnotili odborníci na environmentálnu výchovu a vzdelávanie podľa nasledujúcich kritérií: tvorivý prístup k danej tematike, aktuálnosť,  jedinečnosť a nápaditosť, zrozumiteľnosť a formálne spracovanie

Ako aj v minulom ročníku,  aj tentokrát bolo najviac príspevkov pre materské a základné školy. Páčilo sa nám, že niektorí využili svoju kreativitu naplno a vymysleli si vlastné vedomostné pomôcky. Príspevky boli ozaj tematicky rôzne, opäť sa vracalo k téme odpadov, záchrany planéty, vyzdvihoval sa význam rastlín, živočíchov, vody, rozoberalo sa ovzdušie a znečistenie, pracovalo sa s pojmami a terminológiou v rámci zmeny klímy, prekvapili aj pekné tematické rozprávky a iné dramatizácie.

Zaujímavé boli tiež enviro kvízy, spoločenské hry a spracovanie v digitálnej podobe.

Ďakujeme za všetky podnetné práce! Aj tentokrát plánujeme zostaviť z vybraných príspevkov príručku o ktorej vás budeme informovať. Pre inšpiráciu, príručku o odpade z minulého roka si môžete pozrieť tu.   

Výsledky sú nasledovné:

Kategória Materské školy:
Bc. Lucia Koklesová (Planéta Zem potrebuje pomoc)
Dáša Makúchová (Vyčistime našu Zem)

Kategória Základné školy:
1. stupeň: Zuzana Polanská (Od semienka k plodu)
                 Mgr. Želmíra Kubaliaková (Trojpexeso)
2. stupeň: PaedDr. Eva Petlánová (Kuchynský olej)
                 Ondrej Odokienko (Vtáči ostrov)

Kategória Stredné školy:  
MVDr. Lenka Dubivská (Tajomstvo zelenej kuchyne)

Absolútny víťaz:
Mgr. Jana Šepešová (Pôda a jej hodnoty pre človeka)

Všetci výhercovia ako aj zúčastnení sú pozvaní na Festival environmentálnych výučbových programov – Šiška 2022. V prípade záujmu, víťazi majú miesto garantované!

Keď je tvorivý učiteľ tak aj tvorivá výučba a nakoniec aj spokojný a motivovaný žiak. Tvorivosť je nástrojom sebarealizácie osobnosti a naplnenia zmyslu života. Všetkým učiteľom prajeme všetko dobré, veľa krásnych nápadov, síl a chuti pracovať a rozvíjať sa, objavovať nové metódy či prístupy v edukačnom procese a prostredie, ktoré podporuje tvorivosť.

Pracovný tím EVVO

 

 

Podobné články