SÚŤAŽ PRE PEDAGÓGOV O NAJLEPŠÍ METODICKÝ/PRACOVNÝ LIST ALEBO AKTIVITU NA TÉMU ZMENA KLÍMY

Kto sa môže zapojiť?

Zapojiť sa môže každý pedagogický zamestnanec v nasledujúcich súťažných kategóriách:

 • Materské školy
 • Základné školy (B1: I. stupeň, B2: II. stupeň)
 • Stredné školy

Ako na to?

Buď tvorivý, zamysli sa nad témou zmeny klímy a skús navrhnúť metodický či pracovný list, ktorý by ďalej mohol slúžiť ako pomôcka pre pedagógov. List môže byť vo forme aktivít, grafického spracovania, vo forme kvízu, príbehu, rozprávky atď. Záleží pre ktorú kategóriu je list/aktivita venovaná. Tvorivosti sa medze nekladú. Dané aktivity a úlohy potom spracuj do priloženého formulára, ktorý nájdete v prihláške.

Ako možno uspieť?

Aktivity zaslané do súťaže vyhodnotí pracovný tím, odborníci na environmentálnu výchovu a vzdelávanie podľa nasledujúcich kritérií:

 • tvorivý prístup k danej tematike
 • aktuálnosť
 • jedinečnosť a nápaditosť
 • zrozumiteľnosť
 • formálne spracovanie
Dekoračný obrázok
Dekoračný obrázok

Tvor na tieto podtémy:

PRÍČINY

fosílne palivá, skleníkové plyny, zdroje - priemysel, poľnohospodárstvo, doprava, neudržateľná výroba a spotreba, degradácia ekosystémov, vypaľovanie dažďových pralesov ...

DÔSLEDKY/DOPADY

globálne otepľovanie, biodiverzita, ľudské zdravie, vodné zdroje, moria/oceány...

RIEŠENIA

zerocarbon, lokálnosť, alternatívne zdroje, obehové hospodárstvo, predchádzanie vzniku odpadu, udržateľná spotreba...

Prečo sa zúčastniť súťaže?

 • Ukáž svoju kreativitu ostatným
 • Porovnaj si inovatívne postupy vo vyučovaní na danú tému
 • Jednotlivé kategórie oceníme diplomom a vecnými cenami
 • V prípade záujmu budeš môcť prezentovať svoju aktivitu na našom Festivale Šiška
 • Všetky podnetné a zaujímavé aktivity budú spracované do príručky, z ktorej budú môcť čerpať inšpirácie všetci učitelia. Odborníci na environmentálnu výchovu a vzdelávanie majú právo na úpravu či spravovanie príspevkov
Informácie na stiahnutie, PDF (313 kB)