SÚŤAŽ PRE PEDAGÓGOV O NAJLEPŠÍ METODICKÝ/PRACOVNÝ LIST ALEBO AKTIVITU NA TÉMU KVALITA OVZDUŠIA

Plagát na stiahnutie

Kto sa môže zapojiť?

Zapojiť sa môže každý pedagogický zamestnanec v nasledujúcich súťažných kategóriách:

 • Materské školy
 • Základné školy (B1: I. stupeň, B2: II. stupeň)
 • Stredné školy

Ako na to?

Buď tvorivý, zamysli sa nad témou zmeny klímy a skús navrhnúť metodický či pracovný list, ktorý by ďalej mohol slúžiť ako pomôcka pre pedagógov. List môže byť vo forme aktivít, grafického spracovania, vo forme kvízu, príbehu, rozprávky atď. Záleží pre ktorú kategóriu je list/aktivita venovaná. Tvorivosti sa medze nekladú. Dané aktivity a úlohy potom spracuj do priloženého formulára, ktorý nájdete v prihláške.

Ako možno uspieť?

Aktivity zaslané do súťaže vyhodnotí pracovný tím, odborníci na environmentálnu výchovu a vzdelávanie podľa nasledujúcich kritérií:

 • tvorivý prístup k danej tematike
 • aktuálnosť
 • jedinečnosť a nápaditosť
 • zrozumiteľnosť
 • formálne spracovanie
Dekoračný obrázok
Dekoračný obrázok

Tvor na tieto podtémy:

PROBLÉMY

 • znečistenie ovzdušia - každý z nás má právo dýchať čistý vzduch, znečisťujúce látky zo spaľovania fosílnych palív ohrozujú najmä zdravie obyvateľov a stav ekosystémov;
 • zdroje znečisťovania – z vykurovania domácností pevným palivom pochádza takmer 70 % prachových častíc a obdobné množstvo karcinogénneho benzo(a)pyrénu. Z ostatných zdrojov je závažné tiež znečistenie z dopravy pre enormný nárast počtu automobilov na našich cestách.

DÔSLEDKY

 • smogové situácie - zvýšené množstvo znečisťujúcich látok v ovzduší, ktoré môže mať negatívny vplyv na naše zdravie. Jesenné a zimné inverzie môžu situáciu ešte zhoršiť. Vzduch sa pri nich zle premiešava a drží sa nad komínmi ako pod pokrievkou;
 • ľudské zdravie – väčšina ľudí si stále neuvedomuje priamy súvis znečistenia ovzdušia s kvalitou ich zdravia, avšak alergie, ochorenia dýchacej sústavy alebo srdcovo-cievne ochorenia môžu súvisieť so zhoršenou kvalitou ovzdušia;
 • ekosystémy – zhoršená kvalita ovzdušia významne ovplyvňuje prírodu okolo nás, vymývaním znečisťujúcich látok z ovzdušia dochádza k ich presunu do vody a pôdy, a k zmenám v ich chemickom zložení.

RIEŠENIA

 • zásady správneho vykurovania - dodržiavaním jednoduchých zásad vieme ušetriť peniaze, ochrániť naše zdravie, majetok aj životné prostredie;
 • udržateľná mobilita – menej áut v našich uliciach zaistí bezpečný a kvalitný verejný priestor, ktorý slúži všetkým jeho obyvateľom;
 • sledovanie stavu kvality ovzdušia – keď ideme von, automaticky kontrolujeme aké bude počasie. Rovnakú rutinu by sme si mali osvojiť aj pri zisťovaní kvality ovzdušia, pričom pozor by si mali dávať najmä citlivé skupiny obyvateľstva (deti, tehotné ženy, seniori, chronicky chorí ľudia).

Prečo sa zúčastniť súťaže?

 • Ukáž svoju kreativitu ostatným
 • Porovnaj si inovatívne postupy vo vyučovaní na danú tému
 • Jednotlivé kategórie oceníme diplomom a vecnými cenami
 • V prípade záujmu budeš môcť prezentovať svoju aktivitu na našom Festivale Šiška
 • Všetky podnetné a zaujímavé aktivity budú spracované do príručky, z ktorej budú môcť čerpať inšpirácie všetci učitelia. Odborníci na environmentálnu výchovu a vzdelávanie majú právo na úpravu či spravovanie príspevkov