Zelený svet 2023

Slovenská agentúra životného prostredia organizuje 28. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže.

Poslanie

Slovenská agentúra životného prostredia sa snaží prostredníctvom súťaže vštepovať deťom vzťah k prírode a životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. Súťažné práce by mali mať tvorivý a motivačný charakter, ktorý prezentuje vzťah detí k životu a k prírode.

Cieľ

Vyzvať mladých umelcov k vytvoreniu výtvarných a literárnych umeleckých diel, ktorými vyjadria svoj postoj k aktuálnym environmentálnym problémom a pokúsia sa zamyslieť nad ich riešeniami.

Ceny

Podľa vekovej kategórie odovzdáme hodnotné ceny, športové veci, maliarské potreby, knižné publikácie + diplom + darčekové predmety (plne využiteľné, keďže zastávame myšlienku efektívneho využitia vecí)

Téma súťažeTeplo môjho domova

Nie je nič krajšie, ako prísť z treskúcej zimy do vykúreného bytu či domu, dať si hrnček horúceho čaju a vychutnať si túto atmosféru spolu so svojimi najbližšími.

Teplo je základnou ľudskou potrebou najmä v zimných mesiacoch. Deti v panelákoch často netušia, odkiaľ teplo pochádza. Pootočením ventilu na radiátore sa teplo šíri po miestnosti. Naopak, niektorí ľudia, žijúci v rodinných domoch, musia vynaložiť viac úsilia, aby zohriali svoje domácnosti. Narúbať drevo a priniesť ho do domu, či prikladať do pece... Častokrát sa zahrejú už aj pri týchto aktivitách.

Málokto však vie, že teplo v našich domácnostiach do veľkej miery ovplyvňuje vzduch, ktorý dýchame. Alergie, ochorenia dýchacej sústavy alebo srdcovo-cievne chorenia si ľudia častokrát nespájajú so znečisteným ovzduším. Na poplach však bijú už aj zdravotníci, pretože Slovensko je v otázke kvality ovzdušia na chvoste spomedzi štátov EÚ. Najväčšie problémy nám spôsobujú prachové častice (častice s priemerom menším než ľudský vlas) a benzo(a)pyrén (karcinogénna látka). Vedeli ste, že takmer 70 % týchto znečisťujúcich látok pochádza z lokálneho vykurovania, tzn. z kúrenia pevným palivom v rodinných domoch? Ak to chceme zmeniť, stačí dodržiavať (PDF, 805 kB)zásady správneho vykurovania – kúriť vysušeným drevom, nespaľovať odpad, pravidelne čistiť vykurovacie zariadenie a komín. Ovzdušie nepozná hranice, a tak dym z jedného komína dokáže zadymiť celú dedinu. Jesenné a zimné inverzie počasia v dolinách a kotlinách môžu situáciu ešte zhoršiť. Vzduch sa pri nich zle premiešava a drží sa nad komínmi akoby pod pokrievkou. V mnohých obciach sa môžu vyskytnúť lokálne smogové situácie, ktoré môžu negatívne vplývať na naše zdravie.

Správne vykurovanie nie je len otázkou našej pohody, ale aj zdravia a kvality života v našom okolí. Je dôležité byť informovaný o tom, ako minimalizovať negatívny vplyv na ovzdušie a šetriť svoj rozpočet.

Teplo domova má pre každého rôzny význam, predstavuje nielen príjemný pocit, ale aj starostlivosť o zdravie a životné prostredie. Čo si pod týmito slovami predstavuješ ty?