Pozor! Zmena uzávierky: 10.februára 2022

Zelený svet 2021

Slovenská agentúra životného prostredia organizuje 26. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže.

Poslanie

Prostredníctvom súťaže sa snažíme vštepovať deťom vzťah k prírode a životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. Súťažné práce by mali mať tvorivý a motivačný charakter, ktorý prezentuje vzťah detí k životu a k prírode.

Cieľ

Vyzvať mladých umelcov k vytvoreniu výtvarných a literárnych umeleckých diel, ktorými vyjadria svoj postoj k aktuálnym environmentálnym problémom a pokúsia sa zamyslieť nad ich riešeniami.

Ceny

Podľa vekovej kategórie odovzdáme hodnotné ceny, športové veci, maliarské potreby, knižné publikácie + diplom + darčekové predmety (plne využiteľné, keďže zastávame myšlienku efektívneho využitia vecí)

Téma súťažeLokálnosť je naša budúcnosť

Každý z nás vie byť viac či menej lokálny a udržateľný stačí sa len zamyslieť ...

Lokálnosť – je slovo, s ktorým sa stretávame takmer každý deň. Ale položme si otázku: „čo to tá lokálnosť vlastne je?“. Pojem „lokálnosť“ v kontexte udržateľného rozvoja ľudstva znamená v prvom rade množstvo zamyslení nad spôsobom života aký žijeme a v druhom rade sú to návrhy, ako zmeniť pohľad na svoje bezprostredné životné prostredie a zdroje ktoré využívame. Je dôležité pochopiť ako funguje svet, ale pre jednotlivca je ešte dôležitejšie pochopiť svoje okolie, životné prostredie a viac sa sústrediť na lokálnosť ako na globálnosť.
Poďme si to v krátkosti skúsiť rozmeniť na drobné. Tajomstvo lokálnosti totiž spočíva v rozumnom využívaní miestnych regionálnych zdrojov, ktoré ponúka životné prostredie. Základom sú vodné zdroje, pôda, ovzdušie. Tieto tri elementy si musíme chrániť najviac. Zdravý rozum nám hovorí, že na to, aby sme ich mohli chrániť a zároveň využívať, musíme robiť opatrenia. Pritom základné opatrenia by mali byť zamerané na zabránenie znečistenia týchto elementov. Napríklad menej anorganických hnojív v poľnohospodárstve, zákaz plošného výrubu lesov, viac čističiek odpadových vôd a pod. Toto sú príklady na systémové opatrenia. Ale čo môžem urobiť ja pre moju udržateľnú lokálnosť? V prvom rade si nájdem, prečítam a overím informácie o pôvode výrobkov, ktoré si chcem kúpiť. Chodím pešo, na bicykli, kolobežkou. Stravujem sa vyvážene a s dôrazom na lokálnosť potravín. Jedlom neplytvám. Kupujem slovenské miestne produkty vrátane oblečenia, kozmetiky atď. Recyklujem. Kompostujem. Redukujem svoju ekologickú stopu hlavne redukciou odpadu a triedením. Šetrím energiami. Chránim a pomáham prírode napríklad výstavbou hmyzieho hotela, dažďovej záhrady, zberom dažďovej vody, výsadbou pôvodných druhov rastlín atď.
Žijeme v neobvyklých časoch a teraz je príležitosť prehodnotiť naše doterajšie myslenie a konanie, otvoriť sa novým možnostiam. Tak smelo do toho!