Zelený svet 2022

Slovenská agentúra životného prostredia organizuje 27. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže.

Poslanie

Slovenská agentúra životného prostredia sa snaží prostredníctvom súťaže vštepovať deťom vzťah k prírode a životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. Súťažné práce by mali mať tvorivý a motivačný charakter, ktorý prezentuje vzťah detí k životu a k prírode.

Cieľ

Vyzvať mladých umelcov k vytvoreniu výtvarných a literárnych umeleckých diel, ktorými vyjadria svoj postoj k aktuálnym environmentálnym problémom a pokúsia sa zamyslieť nad ich riešeniami.

Ceny

Podľa vekovej kategórie odovzdáme hodnotné ceny, športové veci, maliarské potreby, knižné publikácie + diplom + darčekové predmety (plne využiteľné, keďže zastávame myšlienku efektívneho využitia vecí)

Téma súťažeVoda je život

Kto by si to len pomyslel, že na Slovensku nám vyschne potok následkom dlhodobého sucha a nerozumného hospodárenia s vodou? Prešiel rok 2021, 2022 a to, čo by sme čakali najbližšie niekde v Afrike, sa stalo skutočnosťou aj u nás. Vyschol potok, vyschla rieka. Konkrétne išlo o úseky riek Rajčanka a Bodva. Našťastie, po jesenných dažďoch sa tieto časti tokov a mokradí opäť zaplnili vodou. Otázka znie: prečo sa to stalo? Na základe meraní Slovenského hydrometeorologického ústavu nepretržité obdobia sucha trvalo od septembra 2021 až do augusta 2022. Deficit zrážok sa na mnohých miestach Slovenska prejavil nielen vysychaním riek a potokov, ale aj pôdy a podzemných zdrojov vody. Nedostatok vody bol v letnom období taký alarmujúci, že vysychali studne a do niektorých obcí museli pitnú vodu dovážať cisternami. Na mnohých miestach bol vydaný zákaz polievania záhrad a trávnikov alebo používania bazénov. V niektorých mestách sa kvôli suchu prestala kosiť verejná zeleň.
Prečo sa takéto extrémy vyskytujú aj na Slovensku? Sú na to dve odpovede: 1. Zmena klímy, ktorá má globálny dopad a ľudstvo na ňu globálne aj pôsobí, samozrejme, negatívne. 2. Zlé hospodárenie s vodou. V minulosti bola voda v krajine nežiaduca a hospodárenie v krajine sa snažilo prebytočnú vodu dostať z krajiny čo najrýchlejšie preč. Dnes sa to ukazuje ako obrovská chyba s fatálnymi následkami najmä pre poľnohospodárstvo. V dôsledku vysokých teplôt a nedostatku zrážok je potreba zavlažovania obrovských poľnohospodárskych plôch stále väčšia a nákladnejšia. Vodu si nevážime a berieme ju ako samozrejmosť. A pritom hospodárenie s vodou je to, čo môže každý z nás robiť rozumne. Či už ide o paneláky alebo rodinné domy, vždy sa niečo dá urobiť pre lepšie hospodárenie s vodou. V každom prípade s vodou treba narábať šetrne, nie je lacná a nie je ani nevyčerpateľná. Treba sa zamyslieť a naučiť sa hospodáriť s dažďovou vodou, ktorá nám padá úplne zadarmo z neba. Najlepšie by bolo zadržiavať takúto vodu v krajine a dať jej možnosť prirodzene vsakovať do podložia. To vsakovanie sa deje aj pri polievaní záhradky alebo kvetového záhonu pred panelákom dažďovou vodou, predtým zachytenou do sudov alebo iných zberných nádrží.
Treba sa však naučiť šetrne zaobchádzať aj s pitnou vodou, ktorá nám vyteká z kohútika, pretože jej úprava a privedenie priamo do našich domov, na rozdiel od tej dažďovej vody, vôbec nie je zadarmo.
Ja na čase zmeniť pohľad na vodu ako na samozrejmosť a vnímať ju ako vzácny dar. Lebo voda je život.