Výchova a vzdelávanie pre zelenšiu Európu - Povedz si svoje!

Prostredníctvom Zelenej dohody sa EÚ snaží zmeniť Euŕopu na zelenšiu a udržateľnejšiu. Jednou z dôležitých nástrojov ako to dosiahnuť sú výchova a vzdelávanie. Ako sú pripravené reagovať na nové výzvy a dôležité otázky?

Európska komisia pripravuje návrh pre Odporúčanie Rady EÚ k výchove a vzdelávaniu pre environmentálnu udržateľnosť, ktorého prijatie sa plánuje na koniec roka 2021.Touto cestou vyzýva všetkých obyvateľov, učiteľov, lektorov, vedeckých pracovníkov, štátne a mimovládne organizácie k vyjadreniu svojich pohľadov a názorov na túto tému. 

Do verejnej diskusie sa môžeš zapojiť vyplnením on-line dotazníka, ktorý je dostupný aj v slovenčine do 23. septembra 2021.