HRDINOVIA KLÍMY IDÚ DO SLOVENSKÝCH ŠKÔL

Na slovenských školách takmer úplne chýbajú osnovy, prehľadné a použiteľné materiály, ktoré by pomáhali žiakom vysvetliť príčiny, súvislosti a riešenia klimatickej krízy.

Do slovenských škôl chceme priniesť formou komiksu zdanlivo jednoduchú, ale pritom komplexnú informáciu o vedeckom výskume, ktorý sa týka klímy a ďalších súvisiacich oblastí.

Nápad vznikol v Kanade z iniciatívy dobrovoľníkov, knižku sme preložili a doplnili o pár aktuálnych údajov. Knižka nie je bežný sci-fi komiks, no príťažlivou formou objasňuje vedeckú metódu práce IPCC. Žiaci a študenti sa tak hravým spôsobom oboznámia s faktami o klíme a dôležitosťou vedeckého skúmania.