Resetovať filter

Otvárame nový ročník projektu ElektroodpadDopad!

Prihlasovanie je spustené od 21.8. do 22.9. na webe elektroodpad.zivica.sk, kde nájdete aj všetky potrebné informácie. Zapojeným základným a stredným ...

EKOALARM 2.0

Ak na škole chcete: zvýšiť povedomie o triedení a predchádzaní vzniku odpadu, ako aj o odpade samotnom; aktívne zapojiť žiakov či študentov; ...

Medzinárodný týždeň otvoreného vzdelávania

Týždeň 6.-10. 3. 2023 je Medzinárodným týždňom otvoreného vzdelávania (https://oeweek.oeglobal.org/). Ide o prístup k vzdelávaniu na báze otvorenosti,...

Hypericum 2022 - environmentálna pohybovo-vedomostná súťaž

Súťaž sa uskutoční 24.5. 2022 v Stredisku environmentálnej výchovy Dropie v Zemianskej Olči. Do súťaže sa môžu prihlásiť 3-členné tímy - žiaci 2.st...

Prezentácia výsledkov: Aplikovaný výskum retenčno–drenážnej environmentálnej spevnenej plochy

Registruj sa na konferenciu Aplikovaný výskum retenčno–drenážnej environmentálnej spevnenej plochy na princípe obehového hospodárstva dňa 23.03.2022 v...

Dobrovoľníci svetového dedičstva 2022

preposielame výzvu z WHC/UNESCO na projekty v rámci kampane Dobrovoľníci svetového dedičstva (World Heritage Volunteers WHV) na r. 2022. Táto výzva je...

KLIMATICKÁ ŠTUDENTSKÁ VÝZVA – aplikuj biomimikry

KLIMATICKÁ ŠTUDENTSKÁ VÝZVA – aplikuj biomimikry NAVRHNITE INOVÁCIU, ktorá nám pomôže lepšie zvládnuť klimatickú zmenu školský rok 2021/2022 ...

Súťaž HYPERICUM 2021

Milí pedagógovia a žiaci, tento rok plánujeme našu každoročnú súťaž Hypericum 2021 zrealizovať 21.mája 2021 v SEV Dropie! Prihlasovať svoje súťa...