Výsledky vyhľadávania výrazu "hypericum"

Hypericum 2021 -praktické aktivity - adaptačné opatrenia na školskom dvore a v záhrade

Milí pedagógovia a žiaci,

do 14.mája 2021 prebieha prihlasovanie na environmentálnu súťaž Hypericum 2021, ktorá sa uskutoční 21.5.2021 v SEV SAŽP Dropie, Zemianska Olča.

Súťaž j...

HYPERICUM 2021 v SEV Dropie

Milí pedagógovia a žiaci,

tento rok plánujeme našu každoročnú súťaž Hypericum 2021 zrealizovať 21.mája 2021 v SEV Dropie!

...

HYPERICUM 2020 a environmentálny workshop pre pedagógov v SEV Dropie

Pozývame vás na súťaž Hypericum, ktorá sa uskutoční 20.10.2020 v SEV Dropie, Zemianska Olča. Súťaž je určená pre 2.stupeň základných škôl a témou tohto ročníka sú Klimatické zmeny a strata biodiver...

HYPERICUM 2020 v SEV Dropie, Zemianska Olča

Envirosúťaž Hypericum sa uskutoční 20.10.2020 v SEV Dropie, Zemianska Olča. Súťaž je určená pre 2.stupeň základných škôl hlavne z regiónu Žitného ostrova, nakoľko v značnej časti sa venuje flóre a ...

Klimatické zmeny a strata biodiverzity - inšpirácie zo SEV Dropie

22.5. si každoročne pripomíname Medzinárodný deň biologickej rozmanitosti.

...

OTESTUJ SI VEDOMOSTI - HYPERICUM 2020 - SEV Dropie

K súťaži Hypericum 2020 sme pre vás pripravili vedomostné otázky, ktoré vo veľkej miere obsiahnu témy súťaže. Môžete si nimi otestovať svoju úroveň vedomostí v oblasti environmentálnej výchovy. Otá...

HYPERICUM 2020 - v SEV Dropie, Zemianska Olča

Súťaž Hypericum sa tento rok uskutoční v rámci Národného projektu Aktivity v oblasti ochrany prírody a krajiny.

...

HYPERICUM 2020

Environmentálna súťaž Hypericum 2020, ktorú každoročne organizuje SEV SAŽP Dropie, sa uskutoční 5. júna. Súťaži bude predchádzať inštruktážny workshop pre pedagógov "Ako sa to robiť dá!"<...

HYPERICUM 2023

Hypericum 2021 Environmentálna súťaž pre školy

Hypericum 2022 - environmentálna pohybovo-vedomostná súťaž

Súťaž sa uskutoční 24.5. 2022 v Stredisku environmentálnej výchovy Dropie v Zemianskej Olči. Do súťaže sa môžu prihlásiť 3-členné tímy - žiaci 2.st...

Súťaž HYPERICUM 2021

Milí pedagógovia a žiaci, tento rok plánujeme našu každoročnú súťaž Hypericum 2021 zrealizovať 21.mája 2021 v SEV Dropie! Prihlasovať svoje súťa...

NP HA3 - Informačné aktivity v oblasti ochrany prírody a krajiny.

V rámci projektu sú naplánované nasledovné informačné aktivity: Zelenšie samosprávy a poľnohospodárstvo v územiach NATURA 2000 Networking – Vytváranie platformy na networking záujmových skupín pôsobiacich v obla...