Súťaž HYPERICUM 2021

Milí pedagógovia a žiaci,

tento rok plánujeme našu každoročnú súťaž Hypericum 2021 zrealizovať 21.mája 2021 v SEV Dropie!

Prihlasovať svoje súťažné tímy môžete do 14.mája e-mailom: lilla.szaboova@sazp.sk. Súťaž sa organizuje hlavne pre základné školy pôsobiace v regióne Podunajska, nakoľko podtémy súťaže sú zamerané na flóru a faunu tohto územia, resp. na environmentálne problémy spomínaného regiónu.

Témou sú Klimatické zmeny a strata biodiverzity - t.j. s identickým názvom ako minuloročná nezrealizovaná súťaž, ktorá sa neuskustočnila z dôvodu pandémie.

V prípade nutnosti odkladu súťaže kvôli pretrvávajúcemu nepriaznivému stavu budeme prihlásené školy informovať individuálne. Z toho dôvodu prosíme o spätnú väzbu záujmu/nezáujmu aj tie školy, ktoré sa na súťaž prihlásili ešte minulý rok.

Informácie ohľadom podmienok súťaže poskytneme mailom (adresa uvedená vyššie).

Nenechajte sa odradiť "negatívnymi" myšlienkami, príroda ani v čase pandémie nespí, a práve preto je nevyhnutné vytvárať opatrenia, vďaka ktorým sa bude vedieť aj zmenám lepšie prispôsobiť!