Moria ukryté v našich horách

Základné údaje:
  • Typ ponuky: prednášky a prezentácie, diskusie, verejné akcie, tvorivé dielne
  • Poskytovateľ Nezisková organizácia Barbora
  • Cena S poplatkom 5€/osoba

Program Moria ukryté v našich horách je zameraný na výuku kombináciou prednášky a možnosti interakcie s horninami a fosíliami. Je určený pre žiakov základných škôl, a to v Bratislavskom, Trnavskom a Trenčianskom samosprávnom kraji.

Výuka programu prebieha v triede, resp. na vami zabezpečenom mieste. Počas prezentácie sa poslucháči dozvedia základné informácie o geológii, veku našej planéty, histórii života na Zemi a paleontologických pokladoch ukrytých v okolitých kopcoch Malých Karpát.

Bolo tu niekedy more? Ako sa sem dostali morské sedimenty a skameneliny morských živočíchov? Ako tie moria vyzerali? Ako to všetko vieme? Zodpovedaním týchto otázok odhalíme príbeh mora ukrytého v našich horách ;)

Program Moria v našich horách je viazaný na územie Geoparku Malé Karpaty a je optimalizovaný pre každé miesto konania prednášky tak, aby čo najviac priblížil účastníkom históriu konkrétnych oblastí geoparku. Príprava programu môže zabrať aj niekoľko týždňov. Myslite nato prosím pri objednávke.

Trvanie prednášky: 45 minút. Prezentácia + diskusia spojená s prezentáciou geologických a paleontologických nálezov z okolia vašej obce. Po vzájomnej dohode existuje možnosť individuálne upraviť časové trvanie alebo doplniť o ľubovoľný program z ponuky našej organizácie.

Výsledná cena závisí od počtu účastníkov a ich potrieb. Minimálna cena aktivity je 80 €. Neváhajte nás kontaktovať s prípadnými otázkami.

Súvisiacie články

Súvisiacie zdroje