Požičaná planéta, tématický okruh Odcudzenie

Základné údaje:
  • Typ ponuky: celoročné programy, súťaže a hry, prednášky a prezentácie, tvorivé dielne, semináre a školenia, akreditované vzdelávanie
  • Poskytovateľ dive 2000 production, s.r.o.
  • Cena Bez poplatku

Komplexný program environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety pre udržateľný rozvoj Požičaná planéta. Kľúčové témy udržateľného rozvoja a environmentálnej výchovy zrozumiteľne a pútavo prostredníctvom dokumentárnych filmov, literárnych príbehov a environmentálnych aktivít, ktoré vysvetľujú globálne problémy vo väzbe na lokálne súvislosti a konanie jednotlivcov. Cieľom programu je posilnenie environmentálnej výchovy a vzdelávania pre udržateľný rozvoj a dosiahnutie zmeny postojov, občianskej angažovanosti a zodpovedného životného štýlu.

Súvisiacie články