Energetická bezpečnosť a rozmanitosť prostredníctvom kombinácie bioenergie s prebytkom obnoviteľnej energie

Základné údaje:
  • Typ ponuky: semináre a školenia, celoročné programy
  • Poskytovateľ Národná recyklačná agentúra Slovensko, skrátene NARA-SK
  • Cena S poplatkom 25 EUR/hod vrátane podkladov

Inovatívny model na podporu energetickej bezpečnosti a rozmanitosti v podunajskej oblasti prostredníctvom kombinácie bioenergie s prebytkom obnoviteľnej energie

aplikácia nástroja na optimalizáciu plynu DanuP-2 je nástroj pre optimálnu dimenzáciu uzlov Power-to-Gas (P2G HUB), ktoré môžu:

  • vyrábať bioplyn a biouhlie zo suchej aj mokrej biomasy
  • vyrábať elektrinu z bioplynu s prídavkom vodíka
  • používať elektrolyzér na výrobu vodíka
  • produkovať syntetický plyn z biouhlia
  • kombinovať bioplyn, synplyn, CO2 a vodík  výrobu metánu (CNG)
  • byť spojená s existujúcim zariadením na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, aby mohla využívať svoju zelenú elektrinu
  • byť spojené s existujúcim priemyselným zariadením, aby sa mu poskytlo CNG vyrábané udržateľným spôsobom

Výsledkom optimalizácie nie je len špecifikácia vytvoreného P2G HUB, ale zahŕňa aj časové diagramy spotrebovanej a vyrobenej energie a materiálu, t.j. nástroj tiež poskytuje optimalizované plánovanie prevádzky P2G HUB.