Interreg SKHU Chute podunajskej prírody

Základné údaje:
  • Typ ponuky: projekty
  • Poskytovateľ SEV SAŽP Dropie
  • Cena Bez poplatku

Interreg SKHU Chute podunajskej prírody – Cieľom projektu je spoločné úsilie po oboch stranách Dunaja zachovať prírodné a kultúrne dedičstvá a využiť ich v prospech obnovy vidieka. Projekt je založený na filozofii „Naturparkov“, ktorej cieľom je chrániť prírodné a kultúrne bohatstvá územia, formovať environmentálne verejnú mienku, rozvíjať vidiek a turizmus. SEV SAŽP Dropie vybudovalo vo svojom areáli trstinový altánok, zážitkový park, vyčistilo jazero bioremediáciou a založilo genofond pôvodných ovocných druhov Žitného ostrova.

Viac info o projekte: https://danubenaturpark.sk/projekt/