Svetový deň ochrany zvierat

Beseda so žiakmi

Tento deň bol ustanovený za Svetový deň zvierat - World Animal Day (WAD) - na Európskej konferencii ekológie vo Florencii v roku 1931. WAD mal spočiatku upozorniť na kritickú a neutešenú situáciu ohrozených druhov živočíchov. Až neskôr sa začal vzťahovať na všetky druhy zvierat bez rozdielu. Takisto sa začal pripomínať v čoraz väčšom rozsahu po celom svete.

Správa Tatranského národného parku vo Svite si dňa 5.10.2021 pripomenula Svetový deň ochrany zvierat besedou na ZŠ s MŠ Dostojevského v Poprade. Žiaci tretích ročníkov si pozreli k tomuto významnému dňu powerpointové prezentácie. Jednou z nich bola aj prezentácia o rysovi ostrovidovi, našej najväčsej mačkovitej šelme. Po besede si mali možnosť pozrieť odliatky stôp rôznych živočíchov, kde identifikovali, komu stopy patria. K tomuto významnému dňu Správa TANAPu pripravuje ďaľšie besedy pre žiakov na ZŠ Grundschule v Kežmarku a ZŠ s MŠ v Spišskom Bystrom.

 

Podobné články