Potrápil vás papier, či nie?

Papierové trampoty na školách neboli až také veľké trampoty. Ako sa ukázalo podľa spätných formulárov. Bola to zaujímavá a pútavá téma, ktorá zaujala takmer 700 žiakov a študentov. Téma Papierové trampoty, lesy, stromy a papier dominovali mesiacu apríl.  Z vyplnených online formulárov sme vyžrebovali p. Tatianu P. z Košíc, ktorá od nás získava balíček metodických a propagačných materiálov.

Výzva Retro vreckovky tento mesiac naozaj zaujala. Veľa detí či študentov ani netušili, že sa takéto látkové vreckovky dajú používať. Mnohí z vás si spolu so žiakmi ušili a ozdobili vlastné vreckovky, ktoré ste začali používať a dokonca ste ich odporúčali aj ďalej. Predškolákov pobavili rôzne hravé aktivity o papieri, ako aj pracovný list Čáry máry. Mladší žiaci skúmali príbeh papiera, vyrobili si recyklovaný papier, ktorý využili aj na tvorbu pohľadníc pre mamičky ku Dňu matiek. Starší žiaci skúmali fukncie lesa, urobili si kvíz o stromoch, či si zahrali hru 5 proti 5 (ďakujeme za dokumentačné video zo ZŠ Medvedzie z Tvrdošína). Nezaháľali ani stredoškoláci, ktorí vypracovali fakty o papieri a študovali ekoznačky na papierových výrobkoch.

V máji je pripravená téma V kontakte s kožou o kozmetike, drogérii a obaloch z týchto výrobkov.

Tešíme sa na vaše príspevky za mesiac máj, zaujímavé fotografie z aktivít a spätnú väzbu.

Podobné články