Nárazy vtákov do skla – neviditeľné nebezpečenstvo

Veľké presklené plochy, ako sú okná, autobusové zastávky či protihlukové steny, predstavujú pre vtáky obrovské nebezpečenstvo. Ročne na svete uhynú stovky miliónov vtákov po náraze do veľkých, presklených plôch. Dôvod je jednoduchý. Vtáky pri prelietaní pred sebou nevidia prekážku. Obraz okolitej krajiny sa na skle odráža podobne ako v zrkadle. Vtáky pred sebou vidia odraz stromov a nie prekážku. Náraz vo veľkej rýchlosti býva fatálny. Jedinec sa vážne zraní alebo rovno uhynie. Neklamným znakom, že vták narazil, je mastný otlačok na skle. Možno z toho vznikla veta: „Neostane z teba ani mastný fľak“.

V rámci projektu Živé mestá, živé miesta sme spolupracovali so základnými školami na zvyšovaní environmentálneho povedomia vo vzťahu k životu vtákov v mestách. S nárazmi vtákov do skla sme sa stretli na každej základnej škole. Mastné otlačky na oknách, pierka alebo čerstvo uhynuté jedince boli takmer na dennom poriadku. Riaditelia mali ochotu tento problém riešiť a hľadali spôsob, ako na to. Preto sme sa rozhodli spísať naše skúsenosti s cieľom inšpirovať ďalšie školy, ktorým nie sú ľahostajné vtáčie životy.

Prakticky všetky aktivity, ktoré slúžia na zabezpečenie presklenej plochy proti nárazom vtákov, majú jedno spoločné. Cieľom je rizikovú presklenú plochu upraviť tak, aby vtákom bolo jasné, že je pred nimi prekážka. Najjednoduchšou metódou sú nálepky na sklo. Na tvare a farbách nálepiek nezáleží. Siluety dravcov majú rovnakú účinnosť ako farebné kruhy či hviezdičky. Základom však je, aby bol rozostup medzi nálepkami najviac 10-15 cm. Pri väčších rozostupoch sa vtáky v rýchlosti snažia prekážku obletieť a opäť narazia.  Kvôli vyššej účinnosti sa nálepky lepia z vonkajšej strany skla.

V súčasnosti je na trhu dostupných množstvo tvarov a farieb nálepiek, preto záleží len na vás, akú kombináciu si zvolíte. Dokonca sú dostupné aj špeciálne, priesvitné nálepky, ktoré odrážajú UV svetlo. Túto časť svetelného spektra ľudské oko nevidí, ale mnoho vtáčích druhov áno. Keď však zvolíte klasické, farebné nálepky, tak sa nemusíte báť, že do interiéru bude prenikať menej svetla. Fólia, z ktorej sú nálepky vyrobené, má životnosť niekoľko rokov, preto nálepky lepíme na čisté, umyté sklo. Okrem nálepiek môžete urobiť aj ďalšie opatrenia. Napríklad pristrieť žalúzie, alebo umiestniť na okná farebnú výzdobu. Opäť však treba mať na pamäti, že farebná výzdoba by mala pokrývať čo najväčšiu plochu presklenej plochy. Žiadne riešenie nie je stopercentné, ale podľa našich skúseností nálepky výrazne znížia počet kolízií vtákov s presklenou plochou.

Miesto nárazu vtáka do skla

Miesto nárazu jedinca do skla, na skle je viditeľný mastný otlačok a pod oknom sú zvyšky peria

Ošetrenie presklenej plochy nálepkami proti nárazom vtákov do skla

Keď je to možné, nálepky lepíme z vonkajšej strany skla

Keď je to možné, nálepky lepíme z vonkajšej strany skla

Nedostatočne ošetrená presklená plocha, rozostup medzi nálepkami je veľmi veľký

Rozostup medzi nálepkami má byť najviac 10-15 cm

Odraz stromov v skle je prekrytý nálepkami, preto je sklo pre vtáky viditeľnejšie

Farebná výzdoba čiastočne prekrýva odraz stromov na oknách

Aj farebná výzdoba čiastočne prekrýva odraz stromov na oknách

Projekt Živé mestá, živé miesta sme realizovali s finančnou podporou Zeleného vzdelávacieho fondu. Ďakujeme. Viac zaujímavých informácií a praktických rád nájdete v našej príručke Živé mestá, živé miesta alebo vo videu Vtáčia prvá pomoc.

Podobné články