Ochrana dravcov na Slovensku

Základné údaje:
  • Typ zdroja: učebné pomôcky,brožúry, plagáty a letáky,rady, tipy, námety
  • Vydal/zostavil Ochrana dravcov na Slovensku
  • Rok vydania 2020
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

V rámci projektu „Živé mestá, živé miesta“, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Zeleného vzdelávacieho fondu, sme pre vás pripravili príručku o živote vtákov v mestách.

Dozviete sa v nej, ako prebieha vtáčí rok, prečo sú dôležité staré stromy, nájdete v nej návod ako vyrobiť búdku či kŕmidlo, akú potravu môžete ponúknuť vtákom počas zimy, ako postupovať pri záchrane operencov, aké nástrahy na ne číhajú v mestách, ale aj to, že najlepšia je prevencia a často stačí málo, aby sme vtákom vytvorili bezpečný priestor v okolí našich obydlí.

Prajeme vám inšpiratívne čítanie.