Mikrobus Microtus v SEV Dropie

Tento rok je letnou zaujímavosťou v SEV Dropie tzv. Microtus microbus, ktorý sme si požičali na vzdelávacie účely od BROZPisztráng Kör (HU).

Autobus je dizajnovaný do tvaru hraboša severského panónskeho. Hraboš severský panónsky je výborným dáždnikovým druhom, preto ochranou jeho životného priestoru, ako sú mokrade, pasienky, strniská, lúky, či lesy, môžeme chrániť aj ďalšie druhy. Vďaka microbusu šírime povedomie o dôležitosti tohto druhu. Projekt LIFE Microtus II sa aktívne venuje ochrane hraboša severského panónskeho (Microtus oeconomus mehelyi), endemického poddruhu. Tento výnimočný hraboš žil na našom území už počas doby ľadovej. V súčasnosti sa vyskytuje už iba na južnom Slovensku a malej časti Rakúska a Maďarska.

Hraboš severský panónsky je výborným dáždnikovým druhom - obnovou pre neho vhodných biotopov vytvoríme prostredie pre veľké množstvo ďalších druhov. A nielen to! Mokrade nám pomáhajú zmierňovať následky klimatickej krízy - ochladzujú krajinu, sekvestrujú oxid uhličitý, sú veľkým zdrojom biodiverzity a veľa ďalšieho.

Autobus je jedinečný svojím technickým vybavením a bol navrhnutý aj ako terénne laboratórium na skúmanie rôznych biotopov a ich živočíchov. Interaktívna výstava, ktorá je inštalovaná vždy po zaparkovaní mikrobusu, je vybavená zariadením ako napr. pracovné stoly, stoličky, solárne panely, tienidlo, mikroskopy, kamery, videokamery.

Samotný vzdelávací program už prebieha. Naša prvá skupina záujemcov boli mladí bádatelia zo Zemianskej Olče a program u nás v SEV Dropie bude prebiehať v prvej polovičke augusta. Váš záujem a návštevu nám môžete vopred nahlásiť telefonicky 0915 576 296.

Tešíme sa na vašu návštevu.

Viac sa o vzdelávaní môžete dozvedieť v článku "Mikrobusom za Microtusom".

Ďakujeme za spoluprácu BROZPisztráng Kör.

Autori: Michaela Kalivodová od Broz a lektorka SEV Dropie Veronika Pogányová

 

Podobné články