Envirotázniky 2022

EnvirOtázniky 2022 sú opät tu. Zapojte svojich žiakov do XVI. ročníka online vedomostnej súťaže environmentálneho zamerania. Súťaž je určená pre druhý stupeň základných škôl. 

Milí pedagógovia základných škôl. Od dňa 12.5.2022 do 12.6.2022 sa budete môcť zapojiť so svojimi šikovnými žiakmi do vedomostnej súťaze EnvirOtázniky. V súťaži si vaši žiaci budú môcť preveriť svoje vedomsti v environmentálnej oblasti a schopnosti hľadať zaujímavé informácie na webe. Pripravili sme pre nich niekoľko okruhov otázok: Elektroodpad, Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, Klimatické zmeny, upcycling a eko-poľnohospodárstvo, Ekoturistické zaujímavosti, Ochrana vtáctva, Oceány a moria.

Ceny, o ktoré sa oplatí hrať venuje do súťaže SAŽP 

1.miesto: Digitálny fotoaparát v hodnote 220 eur

2. miesto: Smart hodinky v hodnote 120 eur

3. miesto: feratový set, alebo stan a spacák v hodnote100 eur

4.-10. miesto: darčekové predmety SAŽP

Tešíme sa na účasť vašich žiakov a ďakujeme vopred za zapojenie sa do súťaže. 

Link: https://www.ewobox.sk/sazp/envirotazniky

Podobné články