Držme vodu

Držme vodu je audiovizuálna séria 5 dokumentov zameraných na problematiku manažovania prírodného prostredia, vodného režimu a ekologického hospodárenia s vodou. V jednotlivých audiovizuálnych dielach účinkujú odborníci z oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, vodohospodárstva, obhospodarovatelia pozemkov i členovia občianskych združení.

Zmena klímy v zmysle jej otepľovania a úbytku zrážok spôsobujú úbytok vody v prírode. Príkladom je extrémne teplé leto v roku 2022, ale aj suchý rok 2023, ktorý podľa meteorológov patril medzi najsuchšie roky v histórii meraní. Aj z týchto dôvodov bolo potrebné informovať verejnosť o potrebe, spôsoboch a možnostiach zadržiavania vody v krajine, a to formou prezentácie konkrétnych príkladov z praxe, napr. budovanie napájadiel, výstavba a údržba lesných studničiek, management vody na malých vodných tokoch, využívanie dažďovej vody a vodozádržné opatrenia s využitím zelene a bylinného krytu.

Videoreportáže pozri tu: 

https://youtu.be/F9_D_fVjMMs

https://youtu.be/8Ku_tFiEm9Y

https://youtu.be/Orm7hxHz26U

https://youtu.be/bGQRK1ksw3A

https://youtu.be/U7tQMJd5Fks

 

Podobné články