Resetovať filter
Typ článku
Rozšírená filtrácia
Témy
Príroda
Odpad
Energia
Doprava
Problémy ŽP
Trendy a inovácie
Životný štýl
Aktivity
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Zdroje informácií
Úzmené členenie

Zatoč s odpadom - environdeň pre celú školu

Naša škola bola v minulom roku medzi víťazmi  v kategórii najaktívnejšia škola v kampani Učiteľ v akcii, ktorú organizovala Slovenská agentúra životného prostredia.

...

Zatoč s odpadom v praxi

Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť – asi každý z nás už počul toto príslovie. Že sa v ňom ukrýva poriadny kus múdrosti sme zistili počas našej návštevy v prevádzke spoločno...

GLOBE GAMES 2022

V dňoch 26. 5. - 29. 5. 2022 sa uskutočnilo medzinárodné stretnutie GLOBE (Global Learning and Observation to Benefit the Environment) Games. Stretn...

Lesnícke dni

LESNÍCKE DNI

...

VOLANIE DIVOČINY - Vodné bezstavovce, biosféra a parametre vody na Kunovskej priehrade (Enviroprojekt - Sme na jednej lodi)

Klimatický tím Základnej školy nma ulici Viliama Paulínyho-Tótha 32 v Senici sa počas uplynulého pol roka intenzívne venoval skúmaniu vybraných ukazovateľov kvality vody a výskytu vodných bezstavov...

RED ALERT - akcia k školskému enviroprojektu SME NA JEDNEJ LODI

Základná škola na ulici Viliama Paulínyho-Tótha sa rozhodla v rámci prebiehajúceho enviroprojektu znížiť podiel asfaltových a betónových plôch na svojom pozemku a zrealizovať niekoľko zelených opat...

ZELENÁ HLIADKA - akcia školského enviroprojektu SME NA JEDNEJ LODI

Základná škola na ulici Viliama Paulínyho-Tótha v Senici rozbehla v školskom roku 2021/2022 niekoľko akcií v rámci prebiehajúceho enviroprojektu SME NA JEDNEJ LODI. Jendou z týchto akcií bola aj po...

Quest "Zlatá záhrada" v SEV Dropie

Quest "Zlatá záhrada" si mohli túto sezónu v SEV Dropie vyskúšať naši veľkí i malí návštevníci. Čo všetko taká hľadačka skrýva, aké zaujímavosti a zážitky ponúka spoznávanie krajiny formo...