VÝZVA PRE ŠKOLY! Vieme, čo dýchame? Poďte s nami merať znečistenie ovzdušia z dopravy v okolí vašej školy

Vedeli ste, že cestná doprava je jedným z hlavných zdrojov znečisťovania ovzdušia na Slovensku? Mnohé školy sú umiestnené na frekventovaných uliciach. Zároveň fenomén dnešnej doby „mama taxi“ túto príčinu znásobuje.

Keď dieťa urobí prvé krôčiky, všetci sa tešia. Chodiť znamená mať možnosť presúvať sa za tým, čo nás zaujíma, osamostatniť sa, objavovať svet. Túto možnosť deťom berieme, keď ich pripútame bezpečnostnými pásmi do autosedačiek a vozíme ich ráno do školy, po obede na krúžky. Každé auto pred školou, ale zhoršuje kvalitu vzduchu, ktorý deti dýchajú.

Deti sú obzvlášť citlivé na účinky znečistenia v ovzduší, pretože dýchajú rýchlejšie ako dospelí, a tak sa do ich organizmu dostáva viac škodlivín. Ich dýchacie cesty sú užšie a pľúca sú stále v štádiu vývoja, preto sú problémy v dôsledku vdychovania znečisťujúcich látok u nich závažnejšie a trvajú dlhšie.

Poďte s nami zistiť, ako je to u vás!

Ak spĺňate nasledujúce kritériá pre uchádzačov o meranie, môžete sa prihlásiť do výzvy:*

  1. Nachádza sa vaša škola v blízkosti rušnej cestnej komunikácie, rušnej križovatky, väčšieho parkoviska, či v blízkosti priemyselnej alebo obchodnej zóny?
  2. Má vaša škola záujem o enviro vzdelávanie?
  3. Máte na škole šikovných žiakov, ktorých zaujímajú nezvyčajné úlohy, tímová práca a aktivity v teréne?

*Následne je potrebné vyplniť formulár a postupujete do užšieho výberu.

Pre koho je výzva určená: pre žiakov II. stupňa základných škôl a 1.-4. ročníka osemročných gymnázií

Celkový počet škôl zapojených do výzvy: 42 škôl naprieč siedmimi krajmi Slovenska

Termín na prihlásenie sa do výzvy: do 02.12.2022

Vyhlasovateľ alebo organizátor súťaže: projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia