Školíme aj rómske komunity

Prvý jarný deň nás zastihol v malebnej obci Krásnohorské Podhradie.  Od miestneho starostu sme dostali pozvanie zorganizovať školenie pre členov Miestnej občianskej a preventívnej služby. S takouto cieľovou skupinou sme ešte nepracovali, ale bola to pre nás zaujímavá výzva, ktorej sme sa s chuťou ujali.

Témou nášho školenia mal byť hlavne odpad. 25 mužov a 3 ženy sme s radosťou oboznámili s touto našou srdcovou a dlhodobo skloňovanou témou. Predstavili sme im základné fakty o situácii s komunálnymi odpadmi na Slovensku, nevynechali sme ani problémy súvisiace s odpadom – nelegálne skládky odpadu, spaľovanie odpadu v domácnosti, spaľovanie biologického odpadu, zvlášť vypaľovanie trávy. Účastníci si vyskúšali aj rôzne interaktívne aktivity – priraďovanie doby rozkladu k jednotlivým druhom odpadu, určovanie zloženia komunálneho odpadu či správne triedenie odpadu v stanovenom časovom limite.
 

Nechýbali ani krátke videá o recyklácii jednotlivých komodít a ukážky ekologických značiek na výrobkoch, či zero waste alternatív k bežným výrobkom.

Premiéru na tomto školení mala aj naša nová odpadová pyramída vyrobená z drevených hranolov, ktorú sme si v priebehu školenia postupne skladali, a tak zameriavali pozornosť na to, že najdôležitejšie je odpad netvoriť vôbec.

Veríme, že sme zasiali aspoň malé semienko zmeny do myslí účastníkov a že informácie získané na školení využijú v teréne pri práci v svojich komunitách.

Podobné články