Výzva KA1: Learning mobility of individuals

Milí učitelia,

radi by sme Vás upozornili na možnosť podania Erasmus+ projektov za Vašu školu, ktoré sú osvedčené pre úhrady nákladov pri spolupráci s inou školou či inštitúciou, ako aj na účasť na medzinárodných školeniach či konferenciách. V rámci Programu GLOBE (ale aj pri iných Vašich aktivitách) si takto môžete uhradiť napr. účasť na terénnej expedícii GLOBE (august 2023 - Estónsko) čí európskej konferencii GLOBE (október 2023, RIga).

Viac informácii nájdete na Erasmus+ new call 2023

KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov – príležitosti pre organizácie
O financovanie môžete požiadať prostredníctvom „Krátkodobých projektov mobility žiakov a zamestnancov“. Toto je jednoduchý spôsob, ako aj začiatočníci môžu využiť Erasmus+ tým, že organizujú niekoľko aktivít.
Žiadosť je pripravená školou a v rodnom jazyku.

Môžete zahrnúť:
• skupinová mobilita žiakov školy (2 až 30 dní) – učitelia môžu organizovať návštevy v partnerských školách v zahraničí (napr. ich partneri z kampane Fenológia)
• kurzy a školenia pre učiteľov – učitelia môžu do svojich žiadostí pridať školenie, ktoré sa bude konať v súvislosti s regionálnym stretnutím GLOBE v októbri 2023 v Rige v Lotyšsku. 
Pozrite si programovú príručku na strane 99, kde nájdete podrobné informácie o „Mobilite žiakov a zamestnancov v školskom vzdelávaní“.
Termín podávania projektových žiadostí na KA1 je 23.2.2023.

V prípade záujmu o podanie projektu sa prosím obráťte  na národné agentúry Erasmus+, ktoré nájdete na National Agency . Vedia Vám poskytnúť podrobnejšie informácie o možnostiach grantov a spôsobu vypracovania projektového návrhu.