PopulAir

Základné údaje:
  • Typ zdroja: brožúry, plagáty a letáky
  • Vydal/zostavil SAŽP - LIFE IP
  • Rok vydania 2021
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Osobný odber
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

Kalendárik s radami ohľadom čistého ovzdušia.

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (LIFE18 IPE/SK/000010) podporila Európska únia v rámci programu LIFE
Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu SR prostredníctvom