Názov Popis Stránka aktivity
Medzinárodný filmový festival EKOTOPFILM-ENVIROFILM

SAŽP je spoluorganizátorom medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí Ekotopfilm - Envirofilm.

Cieľom festivalu je inšpiratívnym spôsobom meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu a vytvoriť priestor k otvorenej diskusii o otázkach trvalo udržateľného rozvoja. Každoročne slovenskému divákovi prinášame najnovšie dokumentárne filmy z celého sveta z oblasti ochrany životného prostredia a udržateľnosti.

Filmový festival Ekotopfilm dokázal výnimočne spojiť na jednej platforme verejný, súkromný a tretí sektor v problematike trvalo udržateľného rozvoja. Stalo sa z neho jedno z najväčších a najnavštevovanejších podujatí. Festival Ekotopfilm – Envirofilm štartuje každoročne súťažným festivalom v máji v Bratislave a v Banskej Bystrici, kde sa predstavia desiatky medzinároných filmov.

http://www.envirofilm.sk/archiv.html
Festival ŠIŠKA

Tradičné trojdňové podujatie, ktoré vám aj túto jeseň ponúkne zážitky, aktivity, pomôcky a informácie v oblasti environmentálnej výchovy. Tento rok na tému ovzdušie.

https://ewobox.sk/sazp/siska