Desatoro správneho kuriča

Základné údaje:
  • Typ zdroja: odborné publikácie ,metodiky,pracovné listy,učebné pomôcky,prezentácie,brožúry, plagáty a letáky,rady, tipy, námety
  • Vydal/zostavil SMOKEMAN
  • Rok vydania 2020
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Osobný odber
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

Zásady pre správne vykurovanie. Hlavné poslanie: Kúr tak ako chceš aby kúril tvoj sused.