Prihlasovanie na ŠIŠKU

Festival environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA

je trojdňové podukatie, ktoré sa koná každoročne na jeseň. Jeho poslaním je prinášať nové nápady, poznatky a informácie z oblasti environmentálnej výchovy. Poskytuje priestor pre aktívnu výmenu skúseností a otvára dvere všetkým priaznivcom environmentálnej výchovy.

Príďte sa inšpirovať a načerpať námety pre nový školský rok.

Prihlasovanie účastníkov prebieha do 22. 9. 2021 na www.ewobox.sk/sazp/siska 

Náklady spojené s realizáciou podujatia hradí organizátor. Vložné na festival sa neplatí. Účastníci si hradia len cestovné náklady.

Súvisiaca udalosť