Príroda pre všetkých

Základné údaje:
  • Typ zdroja: webové stránky
  • Vydal/zostavil Projekt LIFE – IP NATURA 2000 SVK
  • Rok vydania 2022
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

Ak vás zaujíma príroda na Slovensku a podnetné informácie o chránených územiach #NATURA200 - sledujte stránku Príroda pre všetkých ????.

Stránka vznikla vďaka Integrovanému projektu z programu LIFE, ktorého hlavným cieľom je implementácia PAF pre sústavu Natura 2000 v Slovenskej republike na roky 2021-2027. 

Partneri projektu: Ministerstvo životného prostredia SR, Štátna ochrana prírody SR, WWF Slovakia, Prírodovedecká fakulta UK v BA, Národné lesnícke centrum, SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik DAPHNE-Inštitút aplikovanej ekológie