Circular City

Základné údaje:
  • Typ zdroja: učebné pomôcky
  • Vydal/zostavil Circular City COST Action
  • Rok vydania 2023
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené
  • Jazykové mutácie rôzne

Detská kniha o obehovom meste (circular city).