Typ výzvy
Rozšírená filtrácia
Témy
Cieľové skupiny
Metódy a Formy
ŠVP
Vzdelávacie okruhy
Úzmené členenie

Akreditované vzdelávanie, Outdoor aktivity a ich využitie pri práci s mládežou

Pracujete s deťmi a mládežou a dochádzajú Vám inšpirácie? Zúčastnite sa akreditovaného vzdelávania, ktoré organizuje IUVENTA Slovenský inštitút ml...

Inetraktívny ekoworkshop s výbronými hosťami!

Od septembra spúšťame EKO workshop, do ktorého sa môže prihlásiť každý študent nad 15 rokov. Pôjde o praktický krúžok, kde môžeš rozšíriť svoje znalos...

Výchova a vzdelávanie pre zelenšiu Európu - Povedz si svoje!

Prostredníctvom Zelenej dohody sa EÚ snaží zmeniť Euŕopu na zelenšiu a udržateľnejšiu. Jednou z dôležitých nástrojov ako to dosiahnuť sú výchova a vzd...

ERASMUS+ 2021 - 2027: Nová výzva na predkladanie návrhov projektov

SAAIC1 - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu spolu s IUVENTOU2 – Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre mládež a š...

Mládež v horách 2021

8.- 9. júla sa v 9 rôznych krajinách Álp a Karpát vydá niekoľko skupín detí a mládeže na horskú túru a nocľah so správcami chránených území, na kt...

Environmentálne orientovaný spotrebiteľ

Zaujímate sa o to, aké produkty nakupujete? Uvažujete nad tým, aký majú dopad na životné prostredie? Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovensk...

INTERREG V-A SK-CZ 2021

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným or...

Slovak Challenge fund 2021

Zúčastnite sa výzvy na predkladanie projektov v rámci Slovak Challenge Fund, spoločnej iniciatívy UNDP Istanbul Regional Hub a Ministerstva zahraničný...

Otestujte si svoje znalosti o Karpatoch a vyhrajte

Zapojte sa do medzinárodného kvízu o Karpatoch a otestujte sa, koľko toho viete o jednej z najväčších a najkrajších prírodných oblastí v Európe. Tento...