Uverejni svoje aktivity a programy v katalógu ponuky EVVO pre Žilinské školy

ŽSK plánuje spracovať ucelenú ponuku environmentálnych programov a aktivít pre školy v Žilinskom kraji. 

Cieľom sprievodcu je, aby mali školy pred letom prehľadnú ponuku environmentálnych programov a aktivít a vedeli si naplánovať svoje aktivity so žiakmi na nasledujúci školský rok. 

Katalóg bude sfinalizovaný do konca mája vo forme pdf súboru, ktorý bude zverejnený na webe ŽSK a zároveň bude emailovo rozposlaný na školy v Žilinskom kraji. 

Za tým účelom spúšťa ŽSK zber potrebných informácii od poskytovateľov enviro aktivít. 

 

Ak máte záujem, aby sa Vami poskytované enviro aktivity a programy dostali do tohto katalógu, prosím, vyplňte tento formulár a zašlite ho na adresu: 

martina.remencova@zilinskazupa.sk 

 

Vyplnený formulár je potrebné zaslať do 5.4.2024. 

Upozornenie: nie je potrebné vypĺňať všetky polia vo formulári, iba tie, ktoré sú pre Vás relevantné.