Zapojte sa do Envirotáznikov 2023

EnvirOtázniky 2023 sú opät tu. Zapojte svojich žiakov do XVII. ročníka online vedomostnej súťaže environmentálneho zamerania.

Súťaž je určená pre druhý stupeň základných škôl.

Milí pedagógovia základných škôl. Od dňa 4.5.2023 do 4.6.2023 sa budete môcť zapojiť so svojimi šikovnými žiakmi do vedomostnej súťaze EnvirOtázniky.