Hlasujte o najkreatívnejší plagát - populair.

❗️HLASUJ A POMÔŽ VYHRAŤ ŽIAKOM ŠKOLSKÝ VÝLET!❗️

Je to jednoduché???? Stačí, ak zahlasuješ za 1 najkreatívnejší plagát, ktorý zaregistrovaná škola pripravila v rámci Výzvy pre školy zameranej na informatívne meranie oxidu dusičitého v okolí škôl. ????

????Hlasovanie prebieha od 16.5.2023 do 31.5.2023 prostredníctvom internetového hlasovania na https://dnesdycham.populair.sk/vytvarna-sutaz-2023-hlasuj

????Tri víťazné kolektívy účastníkov s najväčším počtom hlasov za najlepšie a najkrajšie spracovaný plagát, získajú vecné ceny a voľné vstupy do organizácií Ministerstva životného prostredia SR.???? Odmenený bude aj 1 kolektív účastníkov na základe hodnotenia odbornej poroty za originálny prístup k téme a jej vyobrazeniu.

#zamodruoblohu #LIFEprogramme #LIFEprojects #AirQuality