Fotosúťaž - Objavuj huby!

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši organizuje Fotopodujatie v rámci festivalu HUBY 2023.
Cieľom sprievodného podujatia k festivalu HUBY je zamerať pozornosť ľudí na huby, zvýšiť povedomie o ich kráse a rozmanitosti. Kvalitné fotografie húb z celého Slovenska poslúžia aj na vedecké účely – zachytia rozšírenie i diverzitu druhov.
Bude sa aj súťažiť, a to v kategóriách: najlepšia makrofotografia, najlepšia krajinná fotografia s hubami, najlepšia kolekcia fotografií rôznych druhov húb, vzdelávací a vedecký potenciál fotografie (fotografie sprevádzané informáciami o jednotlivých druhoch húb, ich význame v prírode a pre človeka..) i umelecká hodnota (vítaný je aj umelecký prejav, napr. haiku/básnička k fotke). Súťaž je otvorená pre každého - fotografie sú vítané od amatérov aj profesionálov. Zapojiť sa môžete ako jednotlivec, ale aj ako kolektív - napríklad trieda, klub, rodina...
Vyhodnotenie bude založené na kritériách: originalita, estetika, technická kvalita, kompozícia, emócia, vzdelávací a vedecký potenciál, umelecká hodnota fotografie.                                                                                                                                                                                                                                                                     Súťaž prebieha od 1.mája do 15.septembra 2023.

Viac info na https://www.inaturalist.org/projects/hubyfest?tab=about