Ako ste spokojní s metodickou príručkou Človek a príroda?

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vydala začiatkom roku 2019 metodickú príručku pre učiteľov materských škôl Človek a príroda, ktorú tvorí súbor 40 voľných listov tematicky rozdelených pre štyri ročné obdobia JESEŇ, ZIMA, JAR, LETO.

Príručka zaznamenala obrovský úspech a vďaka propagácii na webových stránkach, ako aj sociálnych sieťach sa o nej dozvedelo veľmi veľa ľudí. Postupne bola distribuovaná, či už poštou, alebo na rôznych podujatiach organizovaných SAŽP a rozdali sme takmer celý 2000 ks náklad. Radi by sme od užívateľov príručky teraz získali spätnú väzbu. Prosíme Vás, o vyplnenie krátkeho dotazníka. Vyplnené údaje nám poslúžia nielen pri tvorbe druhého vydania príručky, ale aj pri tvorbe nových metodických príručiek pre túto vekovú kategóriu.

Ďakujeme.