Ocean education s Planet Lover!

Ak máš chuť dozvedieť sa viac o morskom ekosystéme, pridaj sa k nám na vzdelávaciu cestu do chorvátskej organizácie Blue World!
Lošinj Marine Education Centre (LMEC) vo Veli Lošinj je jedinečným miestom, kde môžu študenti objaviť zaujímavosti o morskom prostredí s osobitným dôrazom na delfíny skákavé. Jadranský projekt delfínov je dlhodobým výskumom delfínov v súostroví Cres a Lošinj (výskum prebieha viac ako 30 rokov).  Súčaťou je aj nové vzdelávacie záchranné centrum pre korytnačky (TRC) v Sunčana uvala v Mali Lošinj, kde môžu účastníci vidieť a naučiť sa, ako je možné zachrániť a zotaviť zranené morské korytnačky pred ich vypustením späť do mora. V oboch vzdelávacích centrách sa nachádzajú edukačné interaktívne výstavy.

Planet Lover Ocean Education

5 – dňový intenzívny vzdelávací program Planet Lover Ocean Education bol vytvorený na mieru pre našich študentov vďaka ochote a dlhšej spolupráci s Blue World Institute. Ide o jedinečný a integrovaný vzdelávací proces. Metódy používané na workshopoch zahŕňajú diskusiu, ústne prezentácie, demonštrácie ako aj priame pozorovanie. Celý program prebieha v angličtine (samozrejme slabším angličtinárom budeme pomáhať:). Hlavným cieľom našich workshopov je podporiť rozvoj povedomia a postoja k prírode, ako aj zvýšiť záujem o prírodné vedy. Je až neuveriteľné ako je v niektorých procesoch podobný morský ekosystém tomu lesnému – suchozemskému.

Čo zažijeme

Čo zažijeme a v čom sa budeme spoločne vzdelávať (teoreticky aj prakticky:)
Identifikácia delfínov – workshop o biológii, ekológii, správaní a výskume delfínov určený pre študentov rôzneho veku. Hlavnou témou workshopu je naučiť študentov, ako možno delfíny identifikovať pomocou vedeckej metódy fotoidentifikácie. Koná sa v LMEC.

Chránené morské oblasti – diskusný workshop o ochrane prírody a ochrany životného prostredia s hlavným zameraním na chránené morské oblasti.

Svet morských korytnačiek – workshop o biológii, ekológii a výskume morských korytnačiek. Prostredníctvom tohto workshopu zistíte, ako identifikovať druhy morských korytnačiek, čo a ako morské korytnačky jedia, ich životný cyklus, hrozby, ochranu. Tento workshop sa môže konať v Turtle Rescue Center (TRC) v Mali Lošinj alebo v LMEC s organizovanou návštevou TRC.