Hľadáme mačku, pozor, mačku divú!

Národná zoologická záhrada Bojnice, Ústav biologie obratlovců AV ČR a Hnutie DUHA Olomouc  spoločne zahájili dvojročný projekt cezhraničnej spolupráce pod názvom Hľadáme mačku, pozor, divú!

Chcete nám pomôcť? Videli ste v prírode mačku divú? Našli ste dopravným prostriedkom zrazenú mačku, ktorá vykazuje znaky mačky divej? Informujte nás cez formulár  www.kockadivoka.cz/o-projektu/chci-pomoct/alebo priamo na mailovú adresu stopy@selmy.cz

Viac o projekte sa dozviete na webových stránkach:

[1] Viac o projekte sa dozviete na webových stránkach www.kockadivoka.cz

[2] Štúdia o recentných záznamoch mačky divej na česko-slovenskom pohraničí: Duľa M., Váňa M., Dekař P., Bojda M. & Kutal M. 2019: Recentné záznamy mačky divej (Felis silvestris) na česko-slovenskom pohraničí, pp. 86 90. Dostupné na: https://www.researchgate.net/publication/341344553_Recentni_zaznamy_kocky_divoke_Felis_silvestris_na_ceskoslovenskem_pomeziRecent_records_of_the_European_wildcat_Felis_silvestris_in_the_Czech-Slovak_borderland

[3]  Mačka divá sa otiera o chlpovú pascu – odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=0hBuY0ti4y0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2n5_1UuWuTWlNQm0JscoHWlQaqqkQ4uh0tIfQdRQucrjGKVVA8e50c6z0

Stránka výzvy: www.kockadivoka.cz