Svetový deň mokradí

Špeciálny vianočný trojtýždeň v múzeu