Svetový deň čistého ovzdušia

Medzinárodný deň supov

22-dňová výzva pri príležitosti Dňa Zeme

21. marec Medzinárodný deň lesov

Silent Forest – Umlčaný les

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA SPRÁVE NP MALÁ FATRA