Drieme v tebe ilustrátor?

Výtvarná súťaž pre deti a mládež od 7 do 18 rokov s Povesťami o jaskyniach Gemera a Malohontu Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Li...

Zelená škola - súťaž o ODPADOVÚ PYRAMÍDU

Zaregistrujte Vašu školu do nového ročníka Zelenej školy 2024/ 2025 a hrajte o skvelú metodickú pomôcku! Ak sa prihláste vyplnením registračného fo...

Prihláste sa do programu Zelená škola!

Už 20 rokov robíme čo učíme, inšpirujeme a meníme spoločne. Prihláste sa do programu Zelená škola. Najväčšieho enviro-vzdelávacieho programu na ...

Environmentálne hodnotenie dopadov stavieb na krajinu a obyvateľov

GREENPASS® umožňuje mestám a obciam hodnotiť, optimalizovať a certifikovať rozvojové projekty s ohľadom na 6 hlavných mestských výziev, ktoré zaistia ...

Prihláste sa do Kurzu o liečivých bylinkách a plodoch našej prírody!

Prihláste sa do celoročného kurzu a naučte sa rozoznávať viac než 40 druhov liečivých bylín. Priebežne počas celého roka vás budeme zásobovať informác...

Druhá výzva IMPETUS - finančná a metodická podpora projektov občianskej vedy

Občianska alebo participatívna veda aktívne zapája verejnosť do výskumu. Študenti, učitelia, dobrovoľníci z neziskových organizácií a záujmových spolk...

GO GREEN dotazník - šetrné správanie sa voči klíme a životnému prostrediu

Vážení priaznivci klimatickej a environmentálnej výchovy, v roku 2024 sme si dali predsavzatie k šetrnejšiemu správaniu sa voči klíme a životnému p...

Atlas (Nadácia VUB) - výzva na predkladanie projektov

UŽ 4. ROK HĽADÁME TÝCH, KTORÍ NAMIESTO POPIERANIA KLIMATICKÝCH ZMIEN PODOPIERAJÚ PRÍRODU...