Súťaž Spotrebiteľská výchova žiakov

Základné údaje:
  • Typ ponuky: súťaže a hry
  • Poskytovateľ Asociácia spotrebiteľských subjektov &Slovenska
  • Cena Bez poplatku

Súťaž je v zozname súťaží registrovaných Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR a nadväzuje na obsah vzdelávania určený Štátnym vzdelávacím programom.  

 

Do súťaže sa môžu prihlásiť  žiaci základných a  stredných škôl  Slovenskej republiky a členských krajín EÚ. Súťaží trojčlenná redakčná rada, ktorá tvorí spotrebiteľský časopis na tému roka: „Predstavujeme nové modely spotrebiteľského správania v obehovej ekonomike.“

 

  1. Články na tému roka tvoria minimálne 75% obsahu časopisu. Cieľom originálnych   článkov žiakov je podporiť informované a zodpovedné  spotrebiteľské správanie. Ďalšie informácie k súťaži budú zverejnené na webovom sídle asociácie:  http://www.spotrebitelinfo.sk/category/sutaz-spotrebitelska-vychova-ziakov/  

 

  1. Do súťaže školy zašlú jeden exemplár tlačenej verzie časopisu, ktorý tvorí osem strán obsahu a  štyri strany obalu. Na obale sú zverejnené vydavateľské údaje a tiráž  s menami troch  členov redakčnej rady.

 

Školy zašlú súťažný časopis spolu s  prihláškou do 21.05.2023 na adresu: Mgr. Božena Stašenková, PhD., Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska, Popradská 6, 064 01 Stará Ľubovňa. Do prihlášky uvedú  názov časopisu, mená troch členov redakčnej rady, kontaktné údaje na školu a pedagóga. Účastníci súťaže dávajú  súhlas k nekomerčnému využitiu časopisov.