Názov Popis Stránka aktivity
Fórum ekológov 2020

Pozvánka na Fórum ekológov 2020, ktoré sa uskutoční dňa 21.4.2020 od 9.00 do 14.00 hod v Aule Maxima Technická univerzita Košice. Bližšie informácie môžete získať na web stránke. Vstup voľný.

http://forumekologov.websnadno.eu/Rok-2020.html
Ekoinovačné Slovensko

Národná konferencia s medzinárodnou účasťou, zameraná na poskytnutie aktuálnych informácií v oblastiach udržateľnej spotreby a výroby, eko-inovácií, v oblastiach efektívneho využívania materiálnych a energetických zdrojov, nástrojov environmentálneho manažérstva (EMAS, env. označovania, GPP), zeleného podnikania a ekosystémového účtovníctva. Nasledujúca konferencia sa bude realizovať v roku 2021.

https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/environmentalne-manazerstvo/konferencie-4820/ekoinovacne-slovensko-2019-digitalizacia-a-inovacie-pre-obehove-hospodarstvo.html
Životné prostredie miest

Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu (SAŽP) organizuje v r. 2020 konferenciu Životné prostredie miest Konferencia je zameraná na prezentovanie inšpirácií, nápadov a riešení v rámci skvalitňovania životného prostredia miest, rozvoja miest a na zdôraznenie významu lokálnych environmentálnych dát pre lepšie rozhodovanie samospráv.

Cieľom konferencie je poskytnúť odporúčania a návody pre skvalitnenie mestského životného prostredia a výmena skúseností so zavádzaním zaujímavých environmentálnych nápadov a riešení do praxe.

https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/starostlivost-o-zivotne-prostredie-3976/konferencia-zpm-a-ers-2019/