Ekodielnička

Základné údaje:
  • Typ ponuky: celoročné programy
  • Poskytovateľ Slovenské banské múzeum
  • Cena S poplatkom 1,5-2,5

Neformálne vzdelávanie a environmentálna výchova majú v našom múzeu svoje pevné miesto. Vieme, že práca s deťmi od útleho veku je veľmi dôležitá, formuje ich ďalší vývoj, obohacuje  spektrum poznania sveta i ich vlastnej osobnosti. V múzeu prostredníctvom zážitkových a kreatívnych aktivít môžu deti objavovať prírodu i tradície svojho okolia, fungovanie vecí, kolobeh látok. 

Vždy sa mimoriadne tešíme návštevám školských skupín. Vzájomné  odovzdávanie poznatkov je i pre nás, múzejníkov obohacujúce a zároveň zaväzujúce, motivujúce k tvorbe kvalitných programov deti, školákov a študentov.

EKODIELNIČKA v Uhoľnej expozícii v Handlovej ponúka celoročný program zameraný na rôzne techniky tvorivých aktivít, ktoré sa prispôsobujú aj zvykosloviu ročných období.

Ponuka: https://www.muzeumbs.sk/sk/programy-pre-skoly