Sprievodca ponukou envirovzdelávania v BBK na šk. rok 2023/2024 (pre stredné školy)

Základné údaje:
 • Typ zdroja: učebné pomôcky,brožúry, plagáty a letáky
 • Vydal/zostavil Banskobystrický samosprávny kraj
 • Rok vydania 2023
 • Cena Bez poplatku
 • Distribúcia Elektronická
 • Kontakt pre objednávku neuvedené
 • Jazykové mutácie slovenský

Sprievodca ponukou envirovzdelávania v Banskobystrickom kraji na školský rok 2023/2024 je určený predovšetkým učiteľkám a učiteľom na stredných školách a ponúka pestrý zoznam programov na nasledujúci školský rok. Obsahuje informácie o:

 • programoch realizovaných priamo v priestoroch školy,
 • programoch mimo priestorov školy,
 • online programoch,
 • programoch pre učiteľky a učiteľov,
 • a možnostiach exkurzií do zaujímavých prevádzok v banskobystrickom kraji.

Sprievodca vznikol na základe prepojenia požiadaviek koordinátorov envirovzdelávania na stredných školách, ktorí na participatívnom podujatí Kedy zvoní na envirovýchovu formulovali potrebu získavať tieto informácie komplexne a v čase, kedy si tvoria plány na aktuálny školský rok, a návrhu zástupcov organizácií poskytujúcich EVVO, ktorí počas stretnutia Envirodišputy pri káve prišli s nápadom krajského sprievodcu.