Ponorme sa do vodných tajomstiev

Základné údaje:
  • Typ zdroja: metodiky,pracovné listy,učebné pomôcky
  • Vydal/zostavil Daphne
  • Rok vydania 2021
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Poštou, Osobný odber
  • Kontakt pre objednávku o-vychova@sazp.sk

Metodická príručka pre učiteľov a žiakov 1. stupňa ZŠ. Obsah je rozdelený na dve polovice – textovú časť s teóriou a námetmi na množstvo praktických aktivít a pracovné listy, s ktorými môžu žiaci po prekopírovaní pracovať priamo na vyučovacích hodinách.

Ako didaktický prostriedok na učenie prierezovej témy environmentálnej výchovy v základných školách a gymnáziách ju odporučilo aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Využiteľná je  v celom spektre predmetov ako sú biológia, geografia, chémia, fyzika, občianska výchova alebo regionálna výchova.