Knižka pre deti Biohospodárik

Základné údaje:
  • Typ zdroja: učebné pomôcky,vzdelávacie hry
  • Vydal/zostavil BIOVOICES/Transition2bio
  • Rok vydania 2021
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická, Poštou, Osobný odber
  • Kontakt pre objednávku j.bielikova@pedal-consulting.eu

V rámci projektu HORIZON 2020 BIOVOICES bola vytvorená kniha "Biohospodárik", ktorá je určená deťom s cieľom zvýšiť povedomie o udržateľnom a obehovom biohospodárstve a najmä o bioproduktoch.

Kniha, ktorá je k dispozícii v 11 rôznych jazykoch, vrátane slovenčiny, jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom sprostredkúva informácie o biohospodárstve a jeho prínosoch pre našu planétu. Všetky obsiahnuté informácie boli overené odborníkmi z akademickej obce a priemyslu.