Hľadáme projektového manažéra a experta pre municipality

Výzva na spoluprácu s Národnou recyklačnou agentúrou Slovensko (NARA-SK).

Hľadáme mladých, kreatívnych ľudí, manažérsky a komunikačne zručných v slovenčine a angličtine.

Zaradenie projektový manažér, expert pre zapojenie mladých v municipalite pre obehové hospodárstvo.

Činnosti sú honorované, výšku odmeny si tvoríte vlastnou prácou na každú pozíciu.

 Projektový manažér 12,00€/hod
 Finančný manažér 12,00€/hod
 Asistent – administratívny pracovník 09,00€/hod
 Odborník junior 15,00€/hod do 10 rokov praxe
 Odborník senior 22,00€/hod nad 10 rokov praxe
 Expert č. 1 -  40,00€/hod
 Expert č. 2 -  60,00€/hod

Projekty NARA-SK:

AKTUÁLNY

1. ERASMUS+ CYBERBOX - vzdelávanie hrou

     - pokračovanie projektu GAMEBOX https://www.ewobox.sk/udalost/multiplier-event-cz-czech-up-business-gamebox-erasmus-1

V ŚTÁDIU SCHVAĽOVANIA

2. ERASMUS+ CIRCULAR CITY - obehové hospodárstvo v mestách a obciach

     - pokračovanie projektu CIRCLE VET a CIRCLE SKILLS

3. HORIZON SCALEUP - zlepšenie a modelovanie zapojenia miestnej komunity, poskytovatelia miestnych služieb, riadenie v kontexte obehového hospodárstva.

4. COSME - Ekologizácia sociálnej ekonomiky MSP a podnikateľov v susedstve a ekosystéme sociálnej ekonomiky prostredníctvom nadnárodnej spolupráce

 

Záleží len na Vás! Poďte s nami tvoriť hodnoty!

Kontakt:

Ing. Ján Plesník - expert NARA-SK
+421 905 361 767

naraslovensko@gmail.com

www.narask.sk

Lučenecká cesta 6, 960 01 Zvolen